Top riktlinjerna från Välj rätt sida

Vi är ett tilltagande rörelse såsom verkar förut En samhälle för alla och inte enkom några få. En samhälle som präglas itu medmänsklighet, solidaritet och rättvisa. Bliva medlem i Vänsterpartiet samt Assistans oss att producera samhället jämlikt!

Bli medlem! Bli medlem omedelbart! Stäng Ibland tycker vi skilda! Eventuellt tycker vi mer detsamma inom ett annan fråga? Klicka dig framåt för att se va vi anser i Ytterligare frågor. Fler politikområden Sthage

anställa Ytterligare undersköterskor, sjuksköterskor samt läkare, så vårdköerna kan kortas. Samt fler Idioter, så att eleverna lär sig mer

Inom Sverige har bilkamerainspelningar allaredan använts upprepade gånger i försäkringsärenden, där lott står till uppgift. I andra länder används dom åt mycket mer, från att dokumentera illa väglag åt att få rätt till korrupta poliser.

breddat och fördjupat samverkan tillsammans andra myndigheter, utbildningssystemet och annorlunda marknadsaktörer.

Vårt mål är någon utbyggd, avgiftsfri kollektivtrafik såsom funkar allmän. Möjligheten att fara billigt samt klimatsmart skall vara i fokus, icke företagens vinstmaximering.

– Antingen undviker man de där och more info reser sig samt går, alternativt slutar att gå tillsammans på lunchen. Eller så uppge hane ifrån att karl tycker att de mest gnäller. Det kan ju bli ett väckarklocka som öppnar förut någon dialog Försåvitt hurdan det är egentligen på arbetsplatsen.

Uppmärksamma samt förebygga psykisk ohälsa bland elever. Rätten till likvärdig Resurs till elevhälsa ämna prioriteras. 

Bliva medlem! Bli medlem omedelbart! Stäng Då och då tycker vi annorlunda! Kanske tycker vi mer likadan inom någon annan Förfrågan? Klicka dig framåt därför att flyga va vi tycker inom Ytterligare frågor. Fler politikområsaken där Sthage

Forskning Sverige ska vara någon dominerande kunskaps- och forskningsnation. Vi ämna delta i saken där främsta internationella kunskapsutvecklingen. Så löser vi samhällets framtidsutmaningar och främjar En konkurrenskraftigt svenskt näringsliv. Läs mer Stå sig ni med? Acceptera

Polisen Brottsligheten utgör ett hot till alltsammans det demokratiska samhället och ämna bekämpas med alla redskap. Polisen skall hava förtjänstfull kompetens att utreda brott och finnas Därborta den behövs såsom superb.

Vänsterpartiet driver på därför att genomföra fler reformer, bland annat En statligt topplån därför att finansiera byggande utav hyresrätter. Vi vill även inrätta En statligt byggbolag tillsammans fokus på att anlägga hyresrätter med rimliga hyror.

Ungdomsarbetslöshet För Socialdemokraterna är kampen kontra arbetslösheten den viktigaste uppgiften.

Vi vill att hbtq-personer skall få fler rättigheter. Vi vill exempelvis att ett barn skall veta ha fler än två päron.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *